Prices excl. VAT | Your shoppingcart is empty!
 

Kungl. Vitterhetsakademiens publications is distributed by eddy.se ab.

eddy.se ab
P.O. box 1310
62124 Visby
order@bokorder.se
tel 0498-253900
fax 0498-249789
Share |

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

Omslagsbild
ISBN: 9789174023862
Pages: 108
Published: 2009
Type: Häftad
Serie:Konferenser, 70
Author(s): Anders Jarlert (ed.)
 
137 SEK

Kyrkohistoria - är det den kristna Kyrkans historia, de olika kyrkornas historia, eller kanske kyrkobyggnadernas historia? Hur skiljer sig forskningsperspektiven i undersökningen av den äldsta kyrkan, kyrkan på medeltiden, under reformationstiden och i modern tid? Vad betyder empiri och teori i kyrkohistorien, hur kan kyrkohistoria vara teologi, och vad har kyrkan för ansvar för sin historia? Vad har kyrkohistorikern för ansvar för framtiden?

Detta är några av de frågor som diskuteras och besvaras i denna konferensvolym, som ger en introduktion till kyrkohistorien som forskningsämne i Norden och ur ett internationellt perspektiv.

Innehåll:

Ingmar Brohed, Inledning

Samuel Rubenson, Den tidiga kyrkan

Torstein Jørgensen, Nordisk middelalderforskning med relevans for kirkehistoriefaget

Tarald Rasmussen, Nyere forskning i reformasjonshistorie

Aila Lauha, Research on the Cold War - Experiences and Challenges

Hugh McLeod, CIHEC and the Development of Modern Church History since 1950

Anders Jarlert, Teori och empiri i kyrkohistorien

Oloph Bexell, Kyrkans ansvar för sin historia. Några reflexioner

Samuel Rubenson, Kyrkohistoria som teologi

Sinikka Neuhaus, Om kyrkohistoriens framtidsrelevans. Med perspektiv på kyrkohistorikerns ansvar